Świercz Bartłomiej, Rola Prokuratury w systemie zwalczania korupcji w Polsce

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/7-8/266-279
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rola Prokuratury w systemie zwalczania korupcji w Polsce

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia roli Prokuratury we współczesnym systemie zwalczania korupcji w Polsce. Opracowanie prezentuje uwarunkowania prawne zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz historię usystematyzowanych działań Państwa mających na celu ograniczenie tego zjawiska w życiu publicznym z uwzględnieniem zaangażowania Prokuratury w realizację tych przedsięwzięć.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX