Stürner Rolf, Rola myśli dogmatycznej w prawie procesowym cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2017/3/299-347
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rola myśli dogmatycznej w prawie procesowym cywilnym

1.Wprowadzenie; przedstawienie toku rozważań

1.1.Temat i jego aktualność w zmienionej rzeczywistości

Zagadnienia związane z dogmatyką prawa cieszą się obecnie popularnością . Rola dogmatyki jest częścią dyskusji o metodzie , która z różnych powodów jest dziś przedmiotem szczególnego zainteresowania. Proces europeizacji i internacjonalizacja prawa są następstwami ciągłego przekraczania granic, które wyznaczają bariery narodowe w kulturze, gospodarce, komunikacji oraz nauce. Procesy te stawiają pod znakiem zapytania wyjątkowość systemu prawa krajowego i jego naukowe tradycje. Nadaje to nowe znaczenie pytaniu o relacje nauki prawa z naukami pokrewnymi oraz z naukami podstawowymi, zwłaszcza że ta pierwsza w ostatnim stuleciu ustąpiła pola pozostałym, a reakcje na tę zmianę w poszczególnych kulturach prawnych są zróżnicowane . Ogólnoświatowy nurt sprzeciwiający się uznaniu wiążącego charakteru tradycyjnych wartości i norm społecznych oraz dążenie do coraz silniejszej indywidualizacji stylu życia stawiają prawo i naukę prawa przed nowymi wyzwaniami , na które starają się odpowiedzieć...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX