Rola i znaczenie organizacji pozarządowych we wdrażaniu standardów Europejskiej Karty Społecznej - OpenLEX

Bychawska-Siniarska Dominika, Ploszka Adam, Rola i znaczenie organizacji pozarządowych we wdrażaniu standardów Europejskiej Karty Społecznej

Artykuły
Opublikowano: EPS 2020/8/16-23
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Rola i znaczenie organizacji pozarządowych we wdrażaniu standardów Europejskiej Karty Społecznej

Przedmiot rozważań w artykule stanowi zagadnienie roli organizacji pozarządowych w tworzeniu i wdrażaniu standardów Europejskiej Karty Społecznej . W tekście dokonano analizy podstaw prawnych warunkujących możliwość i zakres oddziaływania organizacji pozarządowych na ochronę praw społecznych w postępowaniach przed organem kontrolnym europejskiego systemu ochrony praw społecznych, tj. przed Europejskim Komitetem Praw Społecznych (EKPS). W szczególności przedmiotem analizy uczynniono udział organizacji pozarządowych w procedurze sprawozdawczej oraz w procedurze skarg zbiorowych. W tekście podjęto także próbę oceny znaczenia, jakie dla europejskiego systemu ochrony praw społecznych zbudowanego wokół Europejskiej Karty Społecznej mają organizacje pozarządowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?