Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Rodzinne gospodarstwo rolne – status podatnika VAT

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/6/6-7
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Rodzinne gospodarstwo rolne – status podatnika VAT

Pojęcie podatnika jako osoby podlegającej na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu jest jednym z podstawowych pojęć prawa podatkowego. Wydawać by się mogło, że jako takie nie powinno budzić w praktyce żadnych wątpliwości. Jednak istnieją one na gruncie przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

W jednym z wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawca wyjaśnił, że wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne na nieruchomościach będących ich własnością (stanowiących zarówno majątek odrębny wnioskodawcy, jak i majątek wspólny współmałżonków). Znajdują się tam szklarnie oraz ogrzewane tunele foliowe, które są wykorzystywane przez zainteresowanych dla potrzeb prowadzenia rodzinnego gospodarstwa rolnego. Głównym przedmiotem działalności zainteresowanych jest uprawa roślin ozdobnych. Działalność rolnicza prowadzona w rodzinnym gospodarstwie rolnym – na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – jest klasyfikowana jako działy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX