Nagórek Marcin, Rezerwy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy praktyczne

Artykuły
Opublikowano: FK 2020/2/18-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rezerwy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy praktyczne

Artykuł porusza kwestię rezerw budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście uwarunkowań formalno-prawnych (poza przypadkiem sposobu wykorzystania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe), bowiem właśnie naruszenia tego typu zasadniczo wpływają na wadliwość postępowania organu jednostki. Z opisanych przypadków wynika jeden wspólny wniosek, sprowadzający się do tezy, że wspomniane organy jednostek samorządu terytorialnego muszą w przypadku rezerw rygorystycznie przestrzegać regulacji ustawowych, od których to stosowania nie może być wyjątków. W szczególności nie mogą dla uzasadnienia wprowadzanych rozwiązań odwoływać się do argumentów pozaprawnych, celowościowych, choćby nawet byłyby one uzasadnione właśnie tego typu względami. Omówienie niniejszych przypadków ma zaś na celu profilaktyczne oddziaływanie na wspomniane organy samorządowe, aby ustrzec je przed negatywnymi konsekwencjami, m.in. ze strony regionalnych izb obrachunkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX