Rewolucja VAT w e-handlu. Unijny pakiet VAT e-commerce i rola platform elektronicznych - OpenLEX

Kołodziej Bartłomiej, Rewolucja VAT w e-handlu. Unijny pakiet VAT e-commerce i rola platform elektronicznych

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/9/20-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rewolucja VAT w e-handlu. Unijny pakiet VAT e-commerce i rola platform elektronicznych

Globalizacja oraz digitalizacja gospodarki zmieniają dotychczasowe modele biznesowe. Jest to widoczne w dynamicznym rozwoju sektora e-commerce, czego przejawem jest wzrost liczby firm dostarczających towary i usługi zdalnie do odbiorców na całym świecie. Znaczenie e-handlu jest szczególnie widoczne obecnie, a świadczy o tym m.in. wprowadzenie przez rządy dodatkowych środków w celu ułatwienia handlu elektronicznego w okresie pandemii . W wymiarze europejskim rozwój e-handlu jest kluczowym elementem urzeczywistniania zasady jednolitego rynku, na którym aspekt fiskalny jest istotny. Różnice w zasadach opodatkowania oraz brak naliczania VAT zaburzają konkurencję i nierzadko dyskryminują przedsiębiorców unijnych. Sytuacja ta prowadzi także do uszczuplenia dochodów budżetowych państw członkowskich. Realizując zapowiedzi działań nakierowanych na usuwanie barier w transgranicznym e-handlu , Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian regulacji unijnych w zakresie opodatkowania VAT e-handlu . W efekcie państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania nowych regulacji VAT w zakresie e-commerce od 1.06.2021 r. Artykuł przybliża przyczyny zmian unijnych reguł VAT, sygnalizuje najważniejsze zmiany legislacyjne, podkreśla szczególną rolę platform elektronicznych, przedstawia kluczowe regulacje w tym zakresie i ich praktyczne aspekty. Autor dostrzega także obszary mogące stwarzać ryzyko dla efektywnego funkcjonowania nowych przepisów i wymagać wprowadzenia kolejnych rozwiązań legislacyjnych w celu dalszego usprawnienia systemu VAT w e-handlu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX