Hrycaj Anna, Restrukturyzacja zapobiegawcza i sanacyjna

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/8/43-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Restrukturyzacja zapobiegawcza i sanacyjna

Przedmiotem artykułu jest analiza strukturalnej zmiany polskiego systemu postępowań restrukturyzacyjnych, do której dojdzie na skutek implementowania do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.06.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) . Artykuł omawia projektowane zmiany, które mają fundamentalne znacznie dla systemu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, gdyż oznaczają zmianę systemu złożonego z dwóch elementów (postępowania upadłościowe dla dłużników niewypłacalnych oraz postępowania restrukturyzacyjne dla dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością) na system składający się z trzech elementów, a mianowicie: upadłość dla dłużników niewypłacalnych, restrukturyzacja sanacyjna dla dłużników niewypłacalnych, restrukturyzacja zapobiegawcza dla dłużników niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX