Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/3/45-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reprezentacja spółki z o.o. w umowie z członkiem zarządu - kilka uwag na tle art. 210 § 1 k.s.h.

Kodeks spółek handlowych zawiera szczególne regulacje stanowiące wyłom od generalnej zasady domniemania kompetencji zarządu w sferze reprezentacji zewnętrznej spółki. Jednym z takich przepisów jest art. 210 k.s.h., który wymaga, aby spółka z o.o. w umowie pomiędzy nią a członkiem zarządu była reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników lub przez radę nadzorczą. Pomimo że art. 210 k.s.h. ustanawia normę prawną o istotnym znaczeniu dla obrotu, interpretacja przepisu – ze względu na wyłącznie fragmentaryczne ujęcie problemu – budzi wątpliwości i jest przedmiotem odmiennych opinii doktryny oraz orzecznictwa. Ze względu na fakultatywny charakter rady nadzorczej w spółce z o.o. rozważania zawarte w niniejszym artykule będą koncentrować się wokół problematyki dotyczącej reprezentacji spółki przez pełnomocnika w okolicznościach określonych w art. 210 § 1 k.s.h.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?