Reprezentacja pokrzywdzonej spółki prawa handlowego przez pełnomocnika - uwagi na tle art. 51 § 1 k.p.k. - OpenLEX

Grochowska-Wasilewska Anna, Reprezentacja pokrzywdzonej spółki prawa handlowego przez pełnomocnika - uwagi na tle art. 51 § 1 k.p.k.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/2/25-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reprezentacja pokrzywdzonej spółki prawa handlowego przez pełnomocnika - uwagi na tle art. 51 § 1 k.p.k.

Przedmiotem artykułu jest tematyka reprezentacji pokrzywdzonych spółek prawa handlowego w procesie karnym przez pełnomocników dysponujących pełnomocnictwem, którego podstawy zostały uregulowane w prawie materialnym. Na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego zachodzą wątpliwości, czy pełnomocnicy ustanowieni zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych są uprawnieni do działania w imieniu pokrzywdzonych spółek w procesie karnym. Orzecznictwo Izby Karnej Sądu Najwyższego poświęcone analizowanej tematyce nie jest jednoznaczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX