Zarębski Jarosław, Reprezentacja materialna i procesowa Skarbu Państwa - jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/10/49-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reprezentacja materialna i procesowa Skarbu Państwa - jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

1.Uwagi ogólne

Przedstawione w tytule zagadnienie ma istotne znaczenie praktyczne. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” zarządza większością nieruchomości należących do Skarbu Państwa, a nieruchomości gruntowe znajdujące się w jego zarządzie stanowią około jednej trzeciej powierzchni kraju . Czyni to tym samym z Lasów Państwowych największego zarządcę nieruchomości w kraju. Stwierdzenie to ma ogromne znaczenie praktyczne, albowiem zarządzanie powierzonym Lasom Państwowym majątkiem wymaga zawierania w imieniu Skarbu Państwa różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, a także występowania w licznych procesach. Podobnie jak ma się to w przypadku sądów powszechnych , w doktrynie tematowi temu nie poświęcono zbyt wiele uwagi, a i wypowiedzi orzecznictwa na ten temat nie są liczne . Oznacza to, że analizę należy w zasadzie ograniczyć do omówienia regulacji ustawowych. W przeciwieństwie jednak do przepisów dotyczących sądów powszechnych, regulacja dotycząca Lasów Państwowych nastręcza dużo więcej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX