Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/3/5-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reparacje wojenne i roszczenia indywidualne w kontekście relacji polsko-niemieckich

1. Uwagi wstępne. Wznowiona w Polsce debata na temat reparacji od Niemiec budzi zainteresowanie ze względu na uregulowania prawne. Problematyka ta została już podjęta w publikacjach naukowych , podobnie jak niektóre inne sporne kwestie prawne w powojennych stosunkach polsko-niemieckich , m.in. dotyczące pracy przymusowej .

W praktyce międzynarodowej poza klasycznymi reparacjami w postaci roszczeń międzypaństwowych mamy do czynienia z przesunięciem akcentu na indywidualne roszczenia podmiotów prywatnych wobec państw odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości (zbrodnie międzynarodowe). W tym kontekście pojawiają się pytania dotyczące zakresu reparacji, możliwości i sposobów dochodzenia roszczeń indywidualnych oraz dopuszczalności zrzeczenia się ich przez państwo macierzyste. Kwestie te są przedmiotem poniższych rozważań ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich.

2. Pojęcie reparacji i ich forma. Pojęcie reparacji używane jest często w doktrynie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?