Relacje zachodzące między podstawowymi pojęciami ubezpieczenia społecznego rolników - OpenLEX

Prusinowski Piotr, Relacje zachodzące między podstawowymi pojęciami ubezpieczenia społecznego rolników

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/2/120-130
Autor:
Rodzaj: artykuł

Relacje zachodzące między podstawowymi pojęciami ubezpieczenia społecznego rolników

1.
Wprowadzenie

Zależności występujące między powszechnym i rolniczym ubezpieczeniem społecznym nie są klarowne. Po pierwsze, należy uwzględnić, że rolniczy model ubezpieczenia ma charakter subsydiarny. Świadczy o tym art. 7 ust 1 i art. 16 ust 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników . Przepisy te przewidują, że rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nie ma zastosowania, gdy rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. Jednak nawet w tym przypadku przewidziano odstępstwo. Zgodnie z przepisem art. 5au.u.s.r. w razie zbiegu ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia społecznego osób prowadzących pozarolniczą działalność możliwe jest kontynuowanie preferencyjnego (ze względu na wysokość składek) ubezpieczenia rolniczego. Przy uwzględnieniu, że wybór tego ubezpieczenia został obwarowany licznymi warunkami i przesłankami, staje się jasne, że zdefiniowanie zakresu oddziaływania ubezpieczenia społecznego rolników...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX