Krajewski Marcin, Relacje sprawcy i poszkodowanego a ubezpieczenie OC (osoba trzecia w ubezpieczeniu OC), cz. II

Artykuły
Opublikowano: PPH 2006/11/25-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Relacje sprawcy i poszkodowanego a ubezpieczenie OC (osoba trzecia w ubezpieczeniu OC), cz. II

Uwagi zawarte w pierwszej części niniejszego opracowania, opublikowanej w 10 numerze PPH, dotyczyły ewentualnej niemożliwości objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pewnych przypadków ze względu na brak odpowiedzialności między określonymi podmiotami. Zgodnie z przyjętymi założeniami wypada z kolei zastanowić się, czy dalszego ograniczenia odpowiedzialności nie wprowadza brzmienie art. 822 k.c., który to przepis wspomina o szkodach wyrządzonych "osobom trzecim".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX