Szwed Marcin, Relacje między Europejską Konwencją Praw Człowieka a Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/2/132-147
Autor:
Rodzaj: artykuł

Relacje między Europejską Konwencją Praw Człowieka a Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

1. Wstęp. Przyjęta w 2006 r. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (dalej: KPON) jest obecnie najważniejszą umową międzynarodową poświęconą w całości osobom z niepełnosprawnością. W doktrynie wskazuje się, że przed jej przyjęciem prawa tej kategorii osób były często „niewidoczne” z perspektywy prawa międzynarodowego – przepisy zawarte we wcześniejszych konwencjach nie były bowiem przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością . Konwencja zawiera bogaty katalog praw człowieka, nieograniczonych do wyłącznie jednej generacji, a także nakłada na państwa liczne pozytywne obowiązki, m.in. obowiązek zapobiegania dyskryminacji osób z niepełnosprawnością ze strony podmiotów prywatnych. Umowy tej nie można zatem uznać za zwykłe powtórzenie czy wzmocnienie standardów istniejących już wcześniej. Wręcz przeciwnie, w doktrynie często mówi się o zmianie paradygmatu w myśleniu o prawach osób z niepełnosprawnością, do której doszło wskutek wejścia w życie tej umowy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX