Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/5/76-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Relacje administracji samorządowej i rządowej w świetle kompetencji marszałka województwa i wojewody

Słowa kluczowe: administracja rządowa, samorząd, województwo, marszałek województwa, wojewoda

1.Wstęp

Obecny model władzy istniejący na poziomie województwa został ukształtowany przez reformę administracji publicznej z 1998 r., czego wynikiem jest uchwalona ustawa o samorządzie województwa . Dualizm władzy publicznej na poziomie tychże jednostek samorządu terytorialnego zakłada istnienie województwa określanego mianem „samorządowego” z marszałkiem województwa na czele oraz województwa tzw. „rządowego”, gdzie pierwszoplanową rolę odgrywa wojewoda. W myśl tej reformy samorząd województwa jest odpowiedzialny głównie za rozwój regionalny oraz wykonywanie zadań z zakresu gospodarki i rozwoju cywilizacyjnego na obszarze województwa, a marszałek województwa pełni rolę gospodarza terenu. Wojewoda natomiast – jako organ nadzoru nad tym samorządem – ma wykonywać zadania z zakresu nadzorowania, kontroli oraz administracji inspekcyjno-kontrolnej. Wojewodowie jako przedstawiciele rządu w poszczególnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację