Artykuły
Opublikowano: PP 2019/11/6-9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Relacja z największej rozprawy podatkowej przed sądem unijnym – Komisja Europejska przeciwko Irlandii w sprawie niedozwolonej pomocy publicznej udzielonej na rzecz Apple

1.Wprowadzenie do decyzji Komisji Europejskiej

W dniu 30.08.2016 r. Komisja Europejska ogłosiła w decyzji liczącej ponad 110 stron, że Irlandia przyznała nielegalną pomoc państwa na rzecz Apple i że musi tę pomoc – w wysokości ok. 13,4 mld euro, na którą składa się kwota zaległego podatku łącznie z odsetkami – odzyskać od amerykańskiej korporacji . W związku ze złożeniem przez Irlandię skargi o unieważnienie decyzji KE, w dniach 17–18.09.2019 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Generalnym UE z udziałem przedstawicieli Polski jako interwenienta po stronie KE . Stronę irlandzką reprezentował m.in. prof. Philip Baker, a KE m.in. dr Richard Lyal.

Sprawa KE przeciwko Irlandii o nielegalną pomoc przyznaną Apple jest wielowarstwowa i wielowątkowa. W dużym uproszczeniu, plan podatkowy amerykańskiego koncernu wydawał się być prosty, pomimo działania na styku praw wewnętrznych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych z wykorzystaniem rozbieżności pomiędzy nimi. Apple przenosił dochód z europejskich państw konsumenckich do Irlandii bez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację