Walicki Kamil, Relacja sankcji podatkowych i karnych skarbowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/8/11-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Relacja sankcji podatkowych i karnych skarbowych

W artykule omówiono relację sankcji podatkowych i karnych skarbowych w polskim porządku prawnym. Opisany został problem zbiegu przepisów sankcyjnych oraz sposoby jego rozwiązania z perspektywy orzecznictwa polskich sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz europejskich trybunałów. Przedstawiono próby uregulowania problemu zbiegu sankcji podatkowych i karnych skarbowych w polskich przepisach oraz postulaty systemowego rozwiązania tego problemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX