Łyjak Grzegorz, Rekompensata i składka wypadkowa

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2022/5/115
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rekompensata i składka wypadkowa

Praca w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czy najwyższych dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia nie stanowi samodzielnej przesłanki do wypłaty dodatku czy rekompensaty do emerytury.

Przepisy przewidują możliwość przyznania rekompensaty w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504). W myśl art. 21 ust. 1ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.) rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przede wszystkim należy co najmniej 15 lat wykonywać pracę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX