Reklama szczepień kierowana do publicznej wiadomości - OpenLEX

Suska Marek, Wieczorek Aleksandra, Reklama szczepień kierowana do publicznej wiadomości

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/4/68-81
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Reklama szczepień kierowana do publicznej wiadomości

Słowa kluczowe: szczepienie, szczepionka, reklama, prawo farmaceutyczne, Główny Inspektor Farmaceutyczny

1.Wprowadzenie

Poziom wyszczepialności społeczeństwa w ostatnich latach stał się nośnym tematem za sprawą obaw, czy na skutek nasilającego się ruchu sprzeciwu wobec szczepień nie spadnie on poniżej wartości, za którą mogą powrócić właściwie zapomniane już choroby – takie jak odra . W tym stanie rzeczy potrzeba promowania szczepień staje się niewątpliwa. Szczepienia mogą jednak promować nie tylko władze publiczne czy organizacje pozarządowe, lecz również te podmioty, które są finansowo zainteresowane podniesieniem poziomu wyszczepialności: producenci szczepionek. W świecie wszechobecnych reklam, które dotyczą każdej sfery ludzkiego życia, reklamowanie zachowań społecznie pożądanych nie powinno nikogo dziwić. A jednak wokół marketingu szczepień i szczepionek istnieje wiele kontrowersji. Podstawowym wyzwaniem legislacyjnym jest odpowiednie wyważenie między potencjalnymi korzyściami a stratami, jakie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX