Ziółkowski Michał, Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/12/48-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego

Zagadnienia prawne dotyczące ochrony części składowych wytworów złożonych jako wzorów przemysłowych to temat wciąż budzący spory i kontrowersje w praktyce, szczególnie w branży motoryzacyjnej. W Polsce oraz innych krajach UE dozwolona jest ochrona widocznych części składowych wytworu złożonego. Część składowa uważana jest za wytwór, zatem po spełnieniu przesłanki widoczności, może zostać objęta ochroną w postaci prawa z rejestracji wzoru, niezależnie od ochrony przewidzianej dla wytworu złożonego, w którym jest inkorporowana. Wątpliwości, które pojawiają się w związku z ochroną części składowych wytworów złożonych jako wzorów przemysłowych, dotyczą m.in. rozumienia przesłanki widoczności oraz kwestii obrotu częściami składowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX