Kozioł Katarzyna, Rejestracja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ewidencja działalności gospodarczej czy Krajowy Rejestr Sądowy?

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/9/35-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rejestracja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ewidencja działalności gospodarczej czy Krajowy Rejestr Sądowy?

System rejestracji przedsiębiorców nie jest w Polsce jednolity. Istnieje podział na podmioty, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ujawniane w gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Ten drugi sposób rejestracji dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Artykuł stanowi próbę porównania obu systemów rejestracji zarówno w wersji obowiązującej, jak i planowanej od lipca 2011 r. Celem Autorki jest również na celu włączenie się w trwającą już od kilku lat dyskusję na temat słuszności koncepcji podwójnych organów rejestrowych i wprowadzonego podziału przedsiębiorców jedynie ze względu na brak posiadania osobowości prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX