Rejestr sprawców przestępstw seksualnych - OpenLEX

Krajewski Radosław, Rejestr sprawców przestępstw seksualnych

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/11-12/74-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rejestr sprawców przestępstw seksualnych

Słowa kluczowe: rejestr, przestępstwa seksualne, przestępczość seksualna, sprawca, pokrzywdzony

Przestępstwa seksualne należą do tych kategorii przestępstw, które korzystają z przywileju szczególnego zainteresowania ustawodawcy w takim znaczeniu, że regularnie wprowadza on nowe rozwiązania mające za zadanie zapobiegać im oraz je zwalczać. Niekiedy wydaje się, że przesłanki te mogą jednak występować na równi z populizmem penalnym, a nawet ten może nad nimi brać górę, choć nie można też z góry zakładać, że każda zmiana w przedmiotowym zakresie ma jedynie na celu osiągnięcie doraźnych korzyści politycznych. W czasie obowiązywania obecnego Kodeksu karnego ustawodawca dokonał wielu zmian, w tym w obrębie jego rozdziału XXV „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Wprowadził mianowicie nowe typy czynów zabronionych, zaostrzył kary grożące za popełnienie dotychczasowych, jak też dał wyraz swojemu rygorystycznemu podejściu do takich zachowań w inny sposób, jak choćby poprzez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX