Balcewicz Jarosław, Reguły waloryzacji cen w zamówieniach publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2011/5/45-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reguły waloryzacji cen w zamówieniach publicznych

Dzięki zastosowaniu mechanizmów waloryzacji cen można uzyskać możliwość ich dostosowania do aktualnych warunków rynkowych. Autor stwierdza, że klauzule waloryzacyjne obniżają ryzyko wykonawcy związane ze zmianami cen. Przyczyniają się w ten sposób do wzmocnienia pewności obrotu gospodarczego. Nie można jednak zapominać o konieczności uwzględniania w takim przypadku regulacji związanych z zamówieniami publicznymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX