Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/110-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Regulacje prawne związków partnerskich w ustawodawstwie polskim oraz Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: związek partnerski, partner, osoba najbliższa, małżeństwo osób tej samej/różnej płci, konkubinat, mniejszość seksualna, LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe), konkubinat, normy konstytucyjne/ustawowe, komplet normatywny

1.Wprowadzenie. Prezentacja historii badawczej

Ustawodawstwo polskie dopuszcza możliwość sformalizowania związku dwóch osób poprzez zawarcie małżeństwa pomiędzy osobami różnej płci. Wśród związków formalnych istnieją zarejestrowane związki partnerskie, których zawarcia Polska nie przewiduje w swoim porządku prawnym. Natomiast niesformalizowanymi związkami są konkubinaty, dotyczące partnerów, którzy z różnych powodów nie chcą zawierać związku małżeńskiego. Odnoszą się one przede wszystkim do partnerów tej samej płci, którym polskie prawo nie zezwala na zalegalizowanie ich związku.

W niektórych państwach Unii Europejskiej (UE) można zarejestrować swój związek bez zawierania małżeństwa, co określane jest jako związek partnerski. Zarejestrowane związki partnerskie traktuje się jako...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?