Flieger Piotr i in., Regulacje prawne dotyczące zgody pacjenta na czynność medyczną

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/7-8/9-19
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Regulacje prawne dotyczące zgody pacjenta na czynność medyczną

1.Pojęcie i zakres przedmiotowy zgody

Poważnym naruszeniem konstytucyjnie gwarantowanych wolności jest postępowanie wbrew woli pacjenta. Z punktu widzenia prawa cywilnego lekarz, który udziela świadczeń zdrowotnych, wkracza w sferę pacjenta chronioną prawem. Zagadnienie aktu zgody nabiera wówczas szczególnego znaczenia, gdyż stanowi o dopuszczalności każdej interwencji medycznej. Wynika to z faktu samostanowienia o sobie każdego człowieka, a zarazem podkreśla fundamentalną pozycję pacjenta w każdym systemie zdrowotnym .

Poszanowanie podmiotowości pacjenta oraz uznanie jego możliwości do autonomicznego decydowania o własnej osobie z historycznego punktu widzenia nie było praktycznie brane pod uwagę. Pojęcie, że pacjent jest podmiotem wszelkich interwencji medycznych, a nie ich przedmiotem, funkcjonuje w medycynie od niedawna. Wzajemne relacje między lekarzem a pacjentem opierały się na niemal całkowitej podległości pacjenta. Już od wczesnego średniowiecza przyjęto, iż sztuka medyczna jest darem pochodzącym od Boga, lekarz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX