Łazarska Aneta, Refleksje na temat czynników "mrożących" europejski dialog prejudycjalny

Artykuły
Opublikowano: EPS 2020/12/4-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Refleksje na temat czynników "mrożących" europejski dialog prejudycjalny

Autorka dokonuje analizy użyteczności i efektywności procedury prejudycjalnej w procesie transformacji sędziów krajowych w sędziów unijnych w kontekście relacji pomiędzy sądami krajowymi a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access