Rec.: W. Płowiec, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji, Poznań... - OpenLEX

Podkowik Jan, Rec.: W. Płowiec, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji, Poznań 2017

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/10/139-144
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: W. Płowiec, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji, Poznań 2017

Orzecznicza działalność polskiego sądu konstytucyjnego prowokuje dziś inne dyskusje niż zapewne chcielibyśmy w doktrynie prowadzić. Bezspornie jednak wciąż jednym z najbardziej problematycznych tematów jest charakter i skutki orzeczeń, w których Trybunał – stwierdzając niekonstytucyjność aktu normatywnego – określa inny termin utraty jego mocy obowiązującej, na podstawie art. 190 ust. 3 zd. 1 in fineKonstytucji. Kwestia ta nie została dobrze przemyślana na poziomie konstytucyjnym, a niedostatecznie precyzyjna regulacja jest źródłem wielu dylematów – zarówno samego Trybunału, gdy chodzi o korzystanie z kompetencji do odroczeń, jak i sądów, którym przychodzi rozstrzygać sprawę w okresie odroczenia na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny, lecz wciąż pozostającego w systemie prawa. Chociaż wybranym zagadnieniom dotyczącym orzeczeń z klauzulą odraczającą poświęcono wiele prac przyczynkarskich, to brak było całościowego opracowania. Recenzowana książka Witolda Płowca wypełnia tę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX