Rec.: W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2012 - OpenLEX

Bojańczyk Antoni, Rec.: W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2012

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/9/118-121
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2012

WIESŁAW KOZIELEWICZ, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Warszawa 2012, LexisNexis, s. 433

1.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że nazwisko W. Kozielewicza znane jest bez mała każdemu praktykowi i teoretykowi zajmującemu się obszarem prawa dyscyplinarnego. Aby jednak wywiązać się z obowiązku informacyjnego wobec czytelnika nieinteresującego się tym właśnie obszarem prawa, nakreślić należy w paru słowach sylwetkę Autora recenzowanej pracy. Wiesław Kozielewicz jest praktykiem – karnikiem, długoletnim sędzią Sądu Najwyższego, mającym jednocześnie bogatą i zróżnicowaną praktykę prawnodyscyplinarną (początkowo orzekał jako sędzia sądów dyscyplinarnych, a potem jako przewodniczący pierwszego powołanego w Izbie Karnej SN wydziału do spraw dyscyplinarnych). Autor opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących prawa dyscyplinarnego, w tym liczący się komentarz do przepisów dyscyplinarnych prawa o ustroju sądów powszechnych . Czytelnik dostaje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX