Sygit Bogusław, Wąsik Damian, Rec.: W. Kotowski, Problematyka wypadków drogowych, Warszawa 2016

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/3/168-172
Autorzy:
Rodzaj: recenzja

Rec.: W. Kotowski, Problematyka wypadków drogowych, Warszawa 2016

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym niewątpliwie jest jednym z najważniejszych elementów porządku publicznego, a zarazem newralgicznym punktem całego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zapewnienie możliwości niezakłóconego korzystania z dróg publicznych przez uczestników ruchu drogowego, również w zakresie transportu czy turystyki, zalicza się do najważniejszych zadań organów administracji publicznej. O bezpieczeństwie w ruchu drogowym nie decyduje jednak wyłącznie stan infrastruktury drogowej czy też oznakowanie i oświetlenie dróg, ale również rozwaga kierujących pojazdami i pieszych, ich odpowiedzialność i poszanowanie dla obowiązującego porządku prawnego. Wypadki drogowe, zwłaszcza te kończące się tragicznie – śmiercią kierujących, pasażerów pojazdów, rowerzystów czy pieszych, należą do jednych z najbardziej bulwersujących opinię publiczną. Świadczy o tym chociażby często funkcjonujące w mediach określenie „potencjalny zabójca” adresowane w stosunku do kierowców prowadzących...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX