Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/9/115-116
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: T. Balcerzak, L. Łukaszuk (red.), Lotnictwo współczesne i jego problemy. Cywilizacja, kultura, prawo, ekonomika, bezpieczeństwo, obronność, Warszawa 2007

Gdy przed ponad stu laty zawierano pierwszą umowę lotniczą (austriacko-niemiecką z 1898 r.), nikt się nie spodziewał, że prawo lotnicze rozwinie się tak szybko i będzie jedną z kluczowych dziedzin prawa międzynarodowego. Szczególnie od czasów utworzenia Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego znaczenie regulacji międzynarodowej dla komunikacji lotniczej niepomiernie wzrosło. Oznacza to również zainteresowanie doktryny prawa międzynarodowego, która kieruje się ku nowym aspektom życia międzynarodowego, takim jak prawo lotnicze.

Niestety, polska doktryna prawa międzynarodowego nie poświęca zbyt wiele miejsca prawu lotniczemu. Znajduje się ono na obrzeżach zainteresowania polskiej nauki, toteż pozostaje zaniedbane i niedocenione w literaturze przedmiotu. Jest jednak, podobnie jak prawo kosmiczne, dziedziną przyszłościową, a próba zainteresowania nią szerszych kręgów prawników jest niejako wyrazem naturalnego rozwoju prawa międzynarodowego. Dlatego ukazanie się tak zajmującej książki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację