Rec.: R.R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2012 - OpenLEX

Greßler Małgorzata W., Rec.: R.R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2012

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/10/118-119
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: R.R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2012

RETT R. LUDWIKOWSKI: Handel międzynarodowy. Warszawa 2012, C.H. Beck, s. 565

We wrześniu 2012 r. na rynku wydawniczym ukazało się już trzecie wydanie monografii R.R. Ludwikowskiego poświęconej zagadnieniu handlu międzynarodowego. Świadczy to o znakomitej wartości tej publikacji i realnym zapotrzebowaniu rynkowym na prace dotyczące problematyki określonej w tytule. Zawartość merytoryczna monografii ma charakter wyjątkowy – na co zwracał uprzednio uwagę W.J. Katner, recenzując jej pierwsze wydanie (oraz przewidując kolejne) – i nie wymaga ona dodatkowej rekomendacji. Autor poświęcił swoją publikację badaniom w zakresie nader interesującego problemu, którym warto się zajmować szczególnie obecnie – w czasach niepewności i kryzysów na światowym rynku gospodarczym. Zgadzam się w całej rozciągłości z Jego opinią zawartą we „Wprowadzeniu”, że „niedostatek informacji jest nadal jednym z głównych czynników utrudniających inwestycje i rozwój bardziej ożywionych kontaktów handlowych z Zachodem” (s....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?