Rec.: P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010 - OpenLEX

Załucki Mariusz, Rec.: P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/3/114-117
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010

PAWEŁ KSIĘŻAK: Zachowek w polskim prawie spadkowym. Warszawa 2010, Lexis Nexis, s. 480

Zagadnienia prawa spadkowego nie należą w ostatnich latach do najczęściej omawianych w rodzimej doktrynie, toteż każdy przejaw zainteresowania nauki tą materią wart jest odnotowania. Problematyka ta nie zasługuje bowiem na marginalizację. Już z tej przyczyny trud, jakiego podjął się Autor, by kompleksowo przedstawić instytucję zachowku, godny jest dostrzeżenia. Biorąc zaś pod uwagę, że wypowiedzi doktryny dotyczące instytucji prawnych o charakterze zbliżonym do zachowku także należą do rzadkości, wybór tematu trzeba uznać za ze wszech miar trafny. Co prawda, w polskiej nauce prawa pojawiły się już monografie poświęcone szczególnym uprawnieniom osób bliskich spadkodawcy na wypadek jego śmierci , w tym dotyczące zachowku , niemniej jednak nadal istnieje potrzeba dyskusji nad kształtem tych uprawnień, zwłaszcza że polski ustawodawca zmierza do uchwalenia nowego kodeksu cywilnegoi będzie musiał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX