Szymanek Jarosław, Rec.: P. Bon, D. Maus (red.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Paris 2008

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/10/113-115
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: P. Bon, D. Maus (red.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Paris 2008

Orzecznictwo sądów konstytucyjnych ma niewątpliwie coraz większy wpływ na proces stosowania prawa, w tym również konstytucyjnego. Jednocześnie pokazuje doskonale, że prawo konstytucyjne przestało być zamknięte w przysłowiowej wieży z kości słoniowej i staje się prawem jak najbardziej realnym, bezpośrednio stosowanym, dotykającym coraz więcej obszarów życia i ingerującym we wszystkie gałęzie prawa, do tej pory często traktowane jako stosunkowo odległe od konstytucji. To samo orzecznictwo, ujęte zwłaszcza w perspektywie porównawczej, daje świadectwo coraz dalej idącej standaryzacji pewnych zasad i wartości konstytucyjnych oraz tworzenia się tego, co można by nazwać europejskim standardem konstytucyjnym. W konsekwencji powstaje przestrzeń europejskiego prawa konstytucyjnego , która obejmuje owe standardy, tzn. zasady, wartości i reguły wspólne dla określonej grupy państw, a także uniwersalną siatkę pojęć, w ramach której standardy te są interpretowane i stosowane.

Jeśli mówi się dziś dość...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX