Etel Leonard, Rec.: M. Popławski, Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych, Warszawa 2011

Artykuły
Opublikowano: FK 2011/12/74-75
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: M. Popławski, Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych, Warszawa 2011

Mariusz Popławski

Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych

Wydawnictwo TaxPress, Warszawa 2011, ss. 297

Jeszcze przed podjęciem przez rady gmin uchwał podatkowych na następny rok podatkowy ukazała się bardzo wartościowa publikacja autorstwa Mariusza Popławskiego pt. Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych. Osoby odpowiedzialne w gminach za przygotowanie uchwał w sprawie podatków otrzymały w związku z tym bardzo dobre wskazówki dotyczące podstawowych mankamentów tego typu aktów. A jest owych mankamentów bardzo dużo i – co wynika z lektury – dotyczą w zasadzie wszystkich uchwał, których przedmiotem są sprawy podatkowe leżące w gestii rad gmin.

Recenzowana publikacja powstała na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego Reforma lokalnego prawa podatkowegosfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wskazane w niej mankamenty uchwał podatkowych nie są jedynie analizą regulacji prawnych, ale przede...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX