Rec.: Ł. Błaszczak, Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym, Warszawa 2018 - OpenLEX

Arkuszewska Aneta, Rec.: Ł. Błaszczak, Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym, Warszawa 2018

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/1/165-170
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: Ł. Błaszczak, Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym, Warszawa 2018

W 2018 r. nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się książka Łukasza Błaszczaka pt. Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Recenzowana pozycja porusza problematykę istotną ze względu na charakter postępowania arbitrażowego oraz na trudności, które sprowadzają się do kwestii uchwycenia samego przejawu nadużycia w procesie arbitrażowym oraz ustalenia ewentualnych źródeł obowiązywania zakazu nadużycia prawa w tymże postępowaniu. Monografia wypełnia istotną lukę w literaturze przedmiotu, gdyż stanowi jedyne opracowanie monograficzne omawiające wskazaną problematykę w arbitrażu. Do tej pory zagadnienie to było jedynie nakreślone przez przedstawicieli nauki prawa procesowego cywilnego przy omawianiu nadużycia prawa w sądowym postępowaniu cywilnym .

Rozważania autora, choć dotyczą nadużycia prawa procesowego w postępowaniu przed sądem polubownym, są istotne z uwagi na uchwaloną w dniu 4.07.2019 r. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX