Rec.: Ł. Błaszczak, Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Wrocław 2017 - OpenLEX

Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Rec.: Ł. Błaszczak, Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Wrocław 2017

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/8/137-140
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: Ł. Błaszczak, Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Wrocław 2017

Dobór tematu recenzowanego opracowania monograficznego należy uznać za wybitnie trafiony. Od lat bowiem przedmiotem szeroko zakrojonej dyskusji pozostaje ocena charakteru prawnego zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym. W szczególności chodzi o jego konsekwencje prawne, zwłaszcza jeśli łączy się ono z cofnięciem pozwu (kiedy w grę wchodzi budząca kontrowersje interpretacja art. 203k.p.c.), a także o powiązania i skutki takiego zrzeczenia się w sferze materialnoprawnej. Rozstrzygnięcie tych kwestii ma niebagatelne znaczenie praktyczne i taki też walor należy przypisać recenzowanej monografii (który zyskuje dzięki autorskiemu odniesieniu się do wielu kluczowych kwestii i podjęciu trudu rozwiązania problemów praktycznych wyłaniających się na tle komentowanych instytucji prawnych), pomimo tematu opracowania sugerującego bardziej teoretyczne podejście do zagadnienia zrzeczenia się roszczenia (choć i ściśle teoretycznego spojrzenia na kartach recenzowanej książki nie brak, dlatego nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX