Błaszkiewicz Paweł, Rec.: K. Skawiańczyk, Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/3/111-114
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: K. Skawiańczyk, Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009

KRZYSZTOF SKAWIAŃCZYK: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa 2009, Wolters Kluwer Polska, s. 396

Tematyka recenzowanej monografii była dotychczas w polskim piśmiennictwie omawiana w sposób fragmentaryczny. Mimo że w licznych komentarzach do kodeksu spółek handlowych i artykułach dotyczących prawa spółek zaprezentowano dość szczegółowo instytucję podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o., wyraźny był w krajowej literaturze brak kompleksowego opracowania tej problematyki.

Zważywszy na istotne znaczenie praktyczne i teoretyczne, zagadnienie podjęte przez K. Skawiańczyka niewątpliwie wymagało szerszego przedstawienia – w ramach odrębnej publikacji o charakterze monograficznym. W polskim obrocie gospodarczym spółki z o.o. są bowiem bardzo popularną formą prowadzenia działalności, a kwestia zmiany wysokości ich kapitału zakładowego, w szczególności zaś jego podwyższenia, jest na tle funkcjonowania tych podmiotów jednym z najważniejszych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX