Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/3/142-146
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: K. Kubuj, Zmiana Konstytucji V Republiki Francuskiej. Przedmiot, tryb, kontrola, Warszawa 2018

Dramatyczny kryzys polityczny, w wyniku którego Francja znalazła się w 1958 r. na krawędzi wojny domowej, wykazał słabość mechanizmu ustrojowego stworzonego przez konstytucję z 1946 r. Misję uratowania państwa powierzono 1.06.1958 r. gen. de Gaulle’owi, zdecydowanemu krytykowi zarówno tej konstytucji, jaki i praktyki ukształtowanej na jej podstawie.

Przekazanie władzy nastąpiło w konstytucyjnym trybie. Generał de Gaulle uzyskał inwestyturę od Zgromadzenia Narodowego i stał się ostatnim premierem IV Republiki, a rząd pod jego kierownictwem został na podstawie ustawy z 3.06.1958 r. upoważniony do przygotowania nowej konstytucji. Jej tekst został zaaprobowany zdecydowaną większością przez naród w referendum ogólnonarodowym, następnie promulgowany przez prezydenta jako konstytucja V Republiki i urzędowo ogłoszony 5.10.1958 r.

Postanowienia nowej konstytucji kładły podwaliny pod konstrukcję ustrojową zachowującą wprawdzie elementy systemu parlamentarnego – takie jak dwuizbowy parlament,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?