Supernat Jerzy, Rec: J. Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/10/85-90
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec: J. Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2010

Joanna Wyporska-Frankiewicz

Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 362

Dobre działanie jest sensem istnienia administracji, a zatem formy (metody, instrumenty itp.) działania administracji są „od zawsze” przedmiotem wnikliwego zainteresowania nauk administracyjnych, natomiast prawne formy działania administracji – nauki prawa administracyjnego w szczególności. Książka Joanny Wyporskiej-Frankiewicz jest poświęcona fundamentalnym publicznoprawnym formom działania o charakterze dwustronnym: ugodzie administracyjnej, porozumieniu administracyjnemu i umowie administracyjnej, a ich dogmatyczna analiza ma odpowiedzieć na pytanie o przydatność tych form do wykonywania zadań administracji. Tak ujęty podstawowy zamiar badawczy pracy zasługuje na pełną akceptację, jako że dobre działanie administracji to nie tylko działanie legalne, odpowiedzialne itd., ale także działanie sprawne . Uczynienie przedmiotem analizy form...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX