Ott Gabriela, Rec.: J. Turek, Czynności klauzulowe, Warszawa 2014

Artykuły
Opublikowano: KRS 2015/2/66
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: J. Turek, Czynności klauzulowe, Warszawa 2014

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer w serii „Biblioteka Sądowa”, a poświęcona została postępowaniu klauzulowemu.

Autor publikacji w swej pracy zawodowej łączy teorię z praktycznym stosowaniem prawa, jest bowiem sędzią sądu powszechnego oraz wykładowcą akademickim. Te doświadczenia pozwalają mu na pogłębioną i wszechstronną analizę zagadnień będących przedmiotem prezentowanej pracy. Przeprowadzona w niej analiza problemów wyraźnie zawiera elementy teoretyczne wzbogacone o zagadnienia praktyczne.

We wstępnej części autor omawia postępowanie w sprawach cywilnych, usytuowanie w nim postępowania klauzulowego oraz jego ogólną charakterystykę. W dalszej części analizuje pojęcie i rodzaj czynności w postępowaniu cywilnym w ogóle oraz w będącym jego elementem postępowaniu klauzulowym. Ta część zawiera nowoczesne ujęcie poruszanych problemów, które nie sprowadza się wyłącznie do komentowania obowiązujących przepisów, lecz przedstawia przekrojowe omówienie tych zagadnień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX