Ratowski Kamil, Rec.: J. Rudnicki, Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2015

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/8/115-117
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: J. Rudnicki, Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2015

Już sam tytuł monografii powinien wzbudzić zainteresowanie uważnego czytelnika. Jan Rudnicki wprowadza w nim pewną nowość w spojrzeniu na prawo spadkowe, a ściślej, na kwestię testamentów żołnierzy. Autor zauważa, że rozwiązania prawne mające ułatwić żołnierzom testowanie, opierają się w zasadzie na dwóch konstrukcjach jurydycznych. Na miano testamentu żołnierskiego zdaniem autora zasługuje taka forma rozrządzenia, która dopuszczalna jest wyłącznie z uwagi na zaistnienie przesłanki podmiotowej bycia żołnierzem. Taki sposób testowania można określić mianem przywileju testamentowego. Testament wojskowy bliższy jest zaś formie szczególnej testamentu, gdyż ograniczony jest dodatkowo wystąpieniem przesłanki przedmiotowej obiektywnych warunków zewnętrznych. Podział ten jest fundamentalny i stanowi oś całej omawianej pracy. Celem, jaki stawia sobie autor, jest całościowa analiza komparatystyczna wskazanych instytucji w ich historycznym rozwoju, podsumowanie obecnego stanu prawnego oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX