Kudrelek Jan, Rec.: I. Nowicka, Wykroczenia będące czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Szczytno 2010

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/6/114-117
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: I. Nowicka, Wykroczenia będące czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Szczytno 2010

IZABELA NOWICKA: Wykroczenia będące czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Szczytno 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, s. 224

We wprowadzeniu do recenzowanej pracy (s. 15) ambitnie zapowiedziano, że przyczyni się ona do podniesienia efektywności zwalczania wykroczeń będących czynami przepołowionymi i do podejmowania szybkiej, dobrze zorganizowanej reakcji Policji na ten typ wykroczeń. Warto podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zamierzenie to zostało w książce zrealizowane.

Ogląd pracy pozwala skonstatować, że jej strona badawcza nie została przygotowana zgodnie z wytycznymi metodologii pisania prac naukowych. Uchybienia dotyczą choćby: zasadności pytań zawartych w ankietach i sposobu ich budowania; wykorzystania danych statystycznych; nadinterpretacji w komentowaniu badań lub pozostawianiu ich bez komentarza. O przykłady nietrudno.

Tytuł rozdziału pierwszego nie jest w pełni adekwatny do jego zawartości. Wskazano bowiem tylko na metody badawcze,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX