Musiała Anna, Rec.: G. Davidov, B. Langille, Boundaries and Frontiers of Labour Law. Oxford and Portland, Oregon 2006

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/8/121-123
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: G. Davidov, B. Langille, Boundaries and Frontiers of Labour Law. Oxford and Portland, Oregon 2006

Prezentowana książka zasługuje na uwagę polskich czytelników przynajmniej z kilku względów. Po pierwsze, ze względu na poruszony w niej temat, związany z wyznaczaniem granic współczesnego prawa pracy, który zaprząta umysły osób zajmujących się tym prawem na całym świecie. Po drugie, z uwagi na wieloaspektowe rozważenie zagadnienia; chodzi tu nie tylko o bogactwo problemów, ale również o zastosowane przez Autorów podejście multikulturowe. Po trzecie, ze względu na współautorów książki, by wymienić choćby S. Deakina, A. Goldina czy też J.-C. Javilliera, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny opracowania.

Książka składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wstępem autorstwa G. Davidova oraz B. Langille’a, zatytułowanym "Cele i środki w normowaniu pracy" (Goals and means in the Regulation of Work).

W pierwszym rozdziale, traktującym o istocie prawa pracy, swe rozważania zawarli B. Langille, A. Hyde oraz A. Trebilcock, którzy uważają, że czas już najwyższy, aby przestać się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX