Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/10/141-143
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: G. Blicharz, Commons - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych, Bielko-Biała 2017

Problematyka tzw. common-pool resources, nazywanych niekiedy w języku polskim dobrami wspólnej puli, długo nie była przedmiotem analizy ekonomistów, którzy skupiali się na różnicach między dobrami publicznymi oraz prywatnymi. Dopiero w latach 60. James Buchanan uzupełnił typologię dóbr o dobra klubowe . Pochodząca z 1968 r. znana publikacja Garretta Hardina – zajmującego się zresztą głównie kontrolą urodzeń – spopularyzowała sceptyczne stanowisko odnośnie do efektywności ekonomicznej dóbr wspólnie zarządzanych . Jednakże uwieńczone w 2009 r. nagrodą Nobla gruntowne badania podjęte przez Elinor Ostrom wskazały, że dobra te – przy spełnieniu określonych warunków, odnoszących się zwłaszcza do oddolnego tworzenia reguł postępowania ich dotyczących – mogą być zarządzane efektywnie przez same wspólnoty . Tym samym w teorii ekonomii utrwaliła się typologia wyróżniająca cztery podstawowe rodzaje dóbr. Musiało jednak minąć sporo czasu, by wynikami tych badań zainteresowali się prawnicy , a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?