Królikowska-Olczak Maria, Rec.: F. Grzegorczyk, A. Mituś (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz, Warszawa 2021

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/3/78-80
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: F. Grzegorczyk, A. Mituś (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz, Warszawa 2021

1. Elektromobilność stanowi nową technologię dla transportu lądowego, która z założenia ma zrewolucjonizować ukształtowany na przestrzeni dziesięcioleci model transportowy. Rozwój tego sektora wynika nie tylko z uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych, lecz także innowacyjnych rozwiązań zmieniających konkurencyjność gałęzi przemysłu i modyfikujących światową mapę zależności surowców. Elektromobilność staje się przedmiotem zainteresowania koncernów samochodowych oraz coraz szerszej grupy konsumentów.

Komentarz do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest wynikiem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94 UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych . To opracowanie naukowe na wskroś kompleksowe. Praca zawiera bogactwo aktów prawnych, łączy teorię (odwołuje się do poglądów doktryny, zawiera elementy prawnoporównawcze, analizuje dokumenty unijne i polskie) z praktyką (uwzględnia szeroki wybór orzecznictwa). Na tym tle można dostrzec...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX