Kowalik-Bańczyk Krystyna, Rec.: B. Turno, Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji Warszawa 2013

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/2/53-54
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: B. Turno, Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji Warszawa 2013

Bartosz Turno

Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji

LEX a Wolters Kluwer business,

Warszawa 2013, s. 812

Imponujących rozmiarów książka Bartosza Turno stanowi pierwsze na polskim rynku monograficzne opracowanie dotyczące stosunkowo nowego rozwiązania polskiego prawa ochrony konkurencji – programu zwalniania z kar bądź łagodzenia kar pieniężnych wobec przedsiębiorców, którzy dobrowolnie podejmują współpracę z organem ochrony konkurencji (Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dalej jako Prezes UOKiK).

Już we wstępie autor wyjaśnia, że kartele, jako szczególnie szkodliwe dla konkurencji porozumienia między przedsiębiorcami, są również niezwykle trudne do wykrycia. Dlatego w doświadczeniach Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Unii Europejskiej bardzo przydatne okazało się rozwiązanie, w którym sami uczestnicy kartelu odsłaniają jego działanie i współpracują z organem antymonopolowym, w zamian za co są łagodniej traktowani przez organ. Te...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access