Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/3/405-413
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec: A. Stawarska-Rippel, Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium Historycznoprawne, Katowice 2015

Na wstępie należy stwierdzić, że recenzent książki ma przed sobą trudne zadanie ze względu na temat monografii, a także jej obszerność. W związku z tym autorytatywna i dogłębna analiza kwestii z zakresu meandrów postępowania cywilnego, zwłaszcza w kontekście dogmatycznym, jest utrudniona. Powoduje to, że ocena pracy może być niepełna, pozbawiona bowiem jest spojrzenia dogmatycznoprawnego. Staje się to widoczne zwłaszcza w związku z postulatami Autorki o charakterze de lege ferenda.

Temat pracy został zakreślony ambitnie i stanowi novum w polskiej literaturze prawniczej, w szczególności prawnohistorycznej. Niewiele bowiem ukazało się syntetycznych monografii dotyczących prac kodyfikacyjnych w zakresie prawa i postępowania cywilnego. Przede wszystkim należy wymienić monumentalną monografię Leonarda Górnickiego, która jednak dotyczy kodyfikacji prawa cywilnego materialnego w okresie międzywojennym . Zagadnienia kodyfikacji postępowania cywilnego w XX wieku, zwłaszcza po 1945 r., nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację