Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/10/144-146
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Reinisch (red.), The Conventions on the Privileges and Immunities of the United Nations and its Specialized Agencies. A Commentary, Oxford 2016

Ewolucja paradygmatu prawa organizacji międzynarodowych, a w szczególności przywilejów i immunitetów im przysługujących, może stanowić doskonały przyczynek dla zmiany postrzegania tych organizacji we współczesnym świecie. Nie tak dawno jeszcze panowało powszechne przekonanie, że przywileje i immunitety stanowią warunek konieczny dla niezakłóconego funkcjonowania każdej organizacji międzynarodowej. Jednak wraz z uzyskiwaniem przez organizacje coraz szerszego zakresu kompetencji, mającego wpływ na coraz to liczniejsze obszary życia, wobec faktu, że ich działania zaczęły w coraz większym stopniu wpływać na sytuację prawną zwykłych obywateli, zaczęto postrzegać również negatywne aspekty formalnego wyłączenia organizacji spod jurysdykcji krajowych.

Obecnie, gdy prawo do sądu uznawane jest za jedno z ważniejszych praw człowieka, wyłączenie organizacji międzynarodowych z systemu rozstrzygania sporów z podmiotami prawa prywatnego coraz częściej spotyka się z ostrą krytyką . Bardzo często odnosi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację