Hadel Maciej, Rec.: A. Fogel (red.), G. Goleń, A. Staniewska, Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Warszawa 2016

Artykuły
Opublikowano: FK 2016/9/75-77
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Fogel (red.), G. Goleń, A. Staniewska, Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Warszawa 2016

Uchwalona przez Sejm ustawa z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu ma być remedium na liczne problemy estetyczne polskiej przestrzeni publicznej. Jak podkreślają sami Autorzy recenzowanej publikacji, jest to akt prawny od dawna oczekiwany przez środowiska urbanistyczne, architektoniczne, krajobrazowe, ale – można też dodać – środowisko prawne.

W związku z tym, że ustawa krajobrazowa weszła w życie 11.09.2015 r., pojawiła się paląca potrzeba przygotowania opracowania, które w sposób całościowy przedstawi i przeanalizuje przedmiotową regulację. Omawiany komentarz, jako pierwsza tego typu pozycja na rynku wydawniczym, jest więc odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy celem ustawy jest ochrona krajobrazu poprzez kompleksowe podejście do dotychczas rozproszonych zagadnień dotyczących tej ochrony. Trudno stwierdzić, czy zamierzenie „kompleksowości” udało się w tym przypadku spełnić – ustawa ta nie jest aktem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX