Artykuły
Opublikowano: FK 2020/1/73-76
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Cebera, Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej, Warszawa 2018

Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej jest niezwykle ważna zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jak bowiem słusznie zwraca uwagę Autorka recenzowanej monografii, „kompensata szkód wyrządzonych przez organy władzy publicznej stanowi jeden z podstawowych filarów ochrony wartości, jakie niesie ze sobą demokratyczne państwo prawa” (s. 19). Nie jest to przy tym zagadnienie proste, może być ono bowiem zakwalifikowane jako instytucja z pogranicza trzech różnych dziedzin prawa: konstytucyjnego, administracyjnego oraz cywilnego – co bez wątpienia powoduje trudności. Przy czym już samo rozgraniczenie prawa administracyjnego i cywilnego jest niezwykle skomplikowane. Wprawdzie, jak pisał Eugeniusz Smoktunowicz, „granica między prawem administracyjnym i cywilnym nie stwarza szczególnych trudności do jej przekraczania, jest otwarta dla obustronnego przepływu norm” . Nie można jednak nie dostrzegać, na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?